O spoločnosti
Firma TECHNOHALL Slovakia SK s.r.o. vznikla po transformácii stavebno - obchodnej spoločnosti z dôvodou jej vyprofilovania sa na kompletnú revitalizáciu bytových domov a priemyselných objektov. Ako samostatná firma pôsobí od roku 2004 a počas jej pôsobenia bolo vďaka jej zodpovednému a odbornému prístupu zrealizované veľké množstvo úspešných projektov.
Firma TECHNOHALL Slovakia SK s.r.o. sa sústreďuje predovšetkým na komplexnú realizáciu rekonštrukcií obvodových plášťov budov t.j. rekonštrukcia hydroizolácie a zateplenie plôch, ktoré zahŕňajú aj rekonštrukcie strešných protipožiarnych výlezov v súlade s platnými normami, realizácie hydroizolačných a zateplovacích systémov na nových strechách.
 
Firma realizuje celkové revitalizácie obvodových fasádnych plášťov bytových domov a priemyselných objektov, pri ktorých okrem realizácie kvalitného zateplenia zabezpečuje aj výmenu okien, vstupných vchodov, zateplenie vnútorných priestorov, a ostatných s tým súvisiacich činností aby po celkovej revitalizácii bola budova pripravená na energetickú certifikáciu.
V rámci celkových revitalizácii budov zabezpečuje rekonštrukcii balkónov- výrobu balkónových zábradlí, dodávku a montáž nových prístreškov. Realizujeme obnovu strešných svetlíkov.
Pracujeme s rôznymi druhmi materiálov, či už ide o rekonštrukciu plochých striech alebo rekonštrukciu fasád budov, pri výbere ktorých rozhoduje najoptimálnejšie riešenie konkrétneho projektu a želanie zákazníka.
Súčasťou služieb je posúdenie daného stavu strechy alebo resp. jednotlivých častí strechy,ponúkame projekčnú činnosť pri revitalizácii budov, zaisťujeme bezplatné poradenstvo pri výbere strešnej krytiny a doplnkov, pri výbere vhodného zateplovacieho fasádneho matriálu a fasádnych omietok a bezplatné vypracovanie cenovej ponuky, ktorá zasúlaďuje finančné možnosti zákazníka s kvalitatívnymi a technologickými požiadavkami na realizáciu projektu.
Team TECHNOHALL Slovakia SK s.r.o.