Certifikácia a dokumenty

Firma Technohall Slovakia SK, s.r.o. je držiteľom viacerých licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov. Licencia je vydávaná Technickým a skúšobným ústavom stavebným, ktorý udelením licencie potvrdzuje odbornú kvalifikáciu držiteľa. Odborná kvalifikácia je v pravidelných intervaloch dôsledne preverovaná, čo je predpokladom na predĺženie licencie.

Naša firma je certifikovná na aplikáciu vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov typu BEK-EPS, BEK-MW, BEK EPS PLUS, BEK MW PLUS, typu Capatect EPS-F, Capatect MINERA LINE, typu ECOLOR THERM, ECOLOR THERM mineral, Silcolor therm, Silcolor therm minerál a typu weber.therm terranova, weber.therm minus 7 a weber.therm exclusive.

V roku 2012 získala naša firma certifikát ISO 9001:2008, ISO 14001:2004