Preskočiť na obsah

O nás

Profil

Firma TECHNOHALL SLOVAKIA SK, s.r.o.

Firma TECHNOHALL SLOVAKIA SK, s.r.o. vznikla po transformácii stavebno-obchodnej spoločnosti z dôvodu jej vyprofilovania sa na kompletnú revitalizáciu bytových domov a priemyselných objektov. Ako samostatná firma pôsobí od roku 2004 a počas je pôsobenia bolo vďaka jej zodpovednému a odbornému prístupu zrealizovaných množstvo úspešných projektov.

Firma TECHNOHALL SLOVAKIA SK, s.r.o. sa sústreďuje predovšetkým na komplexnú realizáciu rekonštrukcií obvodových plášťov budov, t.j. rekonštrukcia hydroizolácie a zateplenie plôch, ktoré zahŕňajú aj rekonštrukcie strešných protipožiarnych výlezov v súlade s platnými normami, realizácie hydroizolačných a zatepľovacích systémov na nových strechách.

Firma realizuje celkové revitalizácie obvodových fasádnych plášťov bytových domov a priemyselných objektov, pri ktorých okrem realizácie kvalitného zateplenia zabezpečuje aj výmenu okien, vstupných vchodov, zateplenie vnútorných priestorov a ostatným s tým súvisiacich činností, aby po celkovej revitalizácii bola budova pripravená na energetickú certifikáciu.

V rámci celkových revitalizácií budov zabezpečuje rekonštrukciu balkónov – výrobu balkónových zábradlí, dodávku a montáž nových prístreškov. Realizujeme aj obnovu strešných svetlíkov.

Pracujeme s rôznymi druhmi materiálov, či už ide o rekonštrukciu plochých striech alebo fasád budov, pri výbere ktorých rozhoduje najoptimálnejšie riešenie konkrétneho projektu a želania zákazníka.

Zateplovanie budov

Služby navyše

Súčasťou služieb je posúdenie daného stavu strechy, resp. jej jednotlivých častí, projekčná činnosť pri revitalizácii budov, zaisťujeme bezplatné poradenstvo pri výbere strešnej krytiny a doplnkov, ako i pri výbere vhodného zatepľovacieho fasádneho materiálu a fasádnych omietok. Zároveň poskytujeme bezplatné vypracovanie cenovej ponuky, ktorá zosúlaďuje finančné možnosti zákazníka s kvalitatívnymi a technologickými požiadavkami realizácie projektu.

Najnovšie sa budeme zameriavať i na zelené strechy a terasy podľa požiadaviek zákazníka, pretože sú nezanedbateľným prínosom pre životné prostredie. Pozitívnym vplyvom rastlín je, že zlepšujú kvalitu ovzdušia a nasávajú škodlivý oxid uhličitý, čím sa podieľajú na skvalitňovaní životného prostredia.  Ak preferujete ekologický životný štýl, neváhajte nás kontaktovať. 

Služby navyše

Ako pracujeme

Používanie kvalitných materiálov a technológií je pre nás samozrejmosťou.

Kvalita vs Kvantita

Aj pri 10.000 m2 ročne dbáme na kvalitne odvedenú prácu.

Dokončíme vždy včas

Náš profesionálny tím sa postará o to, aby boli práce dokončené v dohodnutý termín.

Aká je naša ponuka?

Zistite viac informácií o našich službách.