Preskočiť na obsah

Zateplenie budov

Zateplenie obytných a priemyselných budov

Zateplenie obvodového plášťa je z hľadiska obnovy budovy najviditeľnejšou časťou a zároveň tvorí najväčší podiel strát energií vynaložených na vykurovanie, prípadne chladenie v letnom období. 

Okrem zníženia nákladov na energie zateplenie budovy zvýši estetickú kvalitu a finančnú hodnotu bytového domu a môže i prispieť k predĺženiu životnosti samotnej konštrukcie bytového domu.

Naša firma zabezpečí realizáciu kompletného zatepľovacieho systému fasády obytných domov ako aj priemyselných hál s využitím nových technológií a materiálov a všetky práce sú zabezpečené vyškolenými, kvalifikovanými a skúsenými pracovníkmi. 

Dôležitým krokom je zvolenie správneho typu a hrúbky izolantu, aby boli čo najlepšie splnené požiadavky investora z hľadiska zníženia energetickej náročnosti daného objektu. Najčastejšie používanými kontaktnými izolantmi za posledné obdobie je extrudovaný polystyrén (XPS), expandovaný polystyrén (EPS) a minerálna vlna. Iné typy izolantov sa používajú len veľmi zriedka aj z dôvodu vyššej finančnej náročnosti.

Spolupracujeme predovšetkým s firmami, ktoré sú výrobcami a dodávateľmi kvalitných kompletných zatepľovacích systémov od penetračných a lepiacich materiálov, cez tepelné izolanty, výstužné sieťoviny a ostatné doplnky ako kotviaci materiál, lišty a pod. až po fasádne omietky v obrovskej farebnej škále.

Dávame si záležať  na výbere dodávateľov a ponúkame výhradne overené riešenia a certifikované materiály, ktoré sú spracované a aj v Technickom a skúšobnom ústave (TSÚS).

Zateplenie budov
Zateplenie obytných a priemyselných budov

Spolupracujte s nami

Náš tím tvoria vyškolení a kvalifikovaní profesionáli s dlhodobými skúsenosťami. V prípade akýchkoľvek otázok, sme Vám k dispozícii.